Nhảy đến nội dung

Khách hàng nhận được thưởng tiền nạp trong chương

Ứng dụng StormGain cho phép người dùng lọc các côn

Các tín hiệu giao dịch của chúng tôi cung cấp một giải pháp giao dịch tiền mã hóa tạo sẵn. Tất cả những gì nhà giao dịch phải làm là chọn số tiền giao dịch và Đòn bẩy.

Khi quyết định nên sử dụng giải pháp giao dịch nào

Người dùng Android được tự động đăng ký nhận thông

Nguyên tắc giao dịch cơ bản trong nền tảng StormGain như sau: kết quả của một giao dịch thay đổi tỷ lệ thuận với giá của tài sản cơ bản được sử dụng trong giao dịch đó.

Bạn có thể đặt mức chốt lời hoặc giới hạn lỗ (cắt lỗ).

Khi đạt tới các tham số này, giao dịch của bạn sẽ được đóng tự động.