Nhảy đến nội dung

Địa chỉ liên lạc của Sở

Kính gửi quý khách hàng,

Do cơ sở khách hàng gia tăng nhanh chóng, nhóm hỗ trợ của chúng tôi đang phải xử lý khối lượng công việc cao hơn. Do đó, việc hỗ trợ khách hàng bởi các nhân viên trực tuyến sẽ chỉ được cung cấp cho những khách hàng có tài khoản đã được nạp tiền.

Nếu bạn chưa nạp tiền vào tài khoản của mình, vui lòng tham khảo phần Câu hỏi thường gặp trên Cổng thông tin bộ phận trợ giúp của chúng tôi. Các tùy chọn hỗ trợ khác sẽ bị giới hạn.

Để truy cập các tùy chọn dịch vụ hỗ trợ khách hàng đầy đủ, vui lòng đăng nhập vào nền tảng và nạp tiền vào tài khoản.

Nếu tài khoản của bạn đã được nạp tiền, vui lòng đăng nhập vào nền tảng và yêu cầu được hỗ trợ từ trên đó.

Đặt một câu hỏi

Nạp tiền
Rút tiền
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, pdf, mp4, rtf.