Nền tảng giao dịch StormGain

Nền tảng giao dịch StormGain

Tài khoản thực và tài khoản thử nghiệm

Sự khác biệt chính giữa tài khoản thử nghiệm và tài khoản thực là bạn có thể sử dụng tài khoản thử nghiệm mà không cần đầu tư tiền mã hóa thực tế.

Bảng chú giải thuật ngữ tiền mã hóa

Bảng chú giải thuật ngữ tiền mã hóa

Báo cáo về các giao dịch hiện hoạt và đã đóng được tiến hành ra sao?

Trong phần "Báo cáo", bạn có thể xem tất cả các dòng tiền đã hoàn tất:

Xem tất cả 17 bài viết

Liên quan nhất

Cách thức liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Tôi nạp tiền bằng cách nào

Bạn có thể nạp bổ sung tiền vào tài khoản bằng cách chuyển tiền mã hóa từ một ví tiền mã hóa hiện có bằng thẻ tín dụng thông qua dịch vụ SIMPLEX.

Quy định về việc sử dụng tiền đào được

Chú ý! Bắt đầu từ ngày 01/4/2024, các quy định mới về việc sử dụng tiền đào được sẽ có hiệu lực.