Các giao dịch blockchain là không thể hưy.

Một khi đã gửi đi, tiền mã hóa sẽ không thể được chuyển trở lại.

Vì vậy, nếu bạn chuyển tiền mã hóa, hãy kiểm tra kỹ tất cả các chi tiết thanh toán trước khi gửi.