Theo quy tắc, giao dịch trên StormGain mất từ 5-20 phút để xử lý.

Nếu giao dịch của bạn mất nhiều thời gian hơn, điều này có thể là do một loạt các yếu tố:

- Blockchain bị quá tải.

Có rất nhiều giao dịch đang chờ xử lý, bao gồm cả giao dịch của bạn.

Trong tình huống này, bạn phải chờ đợi.

Quá tải blockchain không phụ thuộc vào StormGain.

- Cập nhật về đồng tiền.

Chúng tôi có thể tắt một số đồng tiền để cập nhật một máy khác.

Sẽ tốn chút thời gian.

Sau khi chúng tôi bật trở lại, bạn sẽ nhận được tiền mã hóa của mình.

- Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Mọi nền tảng đều có thể gặp những vấn đề như vậy.

Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể chờ đợi.