Bạn có thể rút tiền bằng cách chuyển tiền sang ví tiền mã hóa hiện có sẵn.

Danh sách đầy đủ về các đồng tiền mã hóa khả dụng để rút, cũng như phí hoa hồng, có trên trang web.

Rút tiền trong ứng dụng di động cũng tương tự như rút tiền trên nền tảng web:

- Chuyển tới mục ví

- Chọn đồng tiền mã hóa mà bạn muốn chuyển tiền bằng đồng đó

- Chọn tùy chọn "Gửi"

- Tiếp theo, chọn phương thức gửi: sử dụng "địa chỉ" hoặc mã QR

- Sao chép dữ liệu từ ví của bạn và hoàn tất giao dịch chuyển.

Kiểm tra kỹ địa chỉ rút tiền.

Chúng tôi sẽ không thể trả lại khoản tiền rút không chính xác.

- Có mức rút tiền tối thiểu đối với mỗi đồng tiền kỹ thuật số.

Nếu mức đó thấp hơn, tiền sẽ không được ghi có vào tài khoản của bạn.

Cảnh báo!

Đồng tiền mã hóa của giao dịch chuyển tiền phải khớp với tài khoản tiền mã hóa của ví.

Nếu bạn gửi một loại tiền mã hóa khác đến địa chỉ này, khoản tiền nạp của bạn có thể bị mất.