StormGain cho Người mới bắt đầu

Hàm băm là gì?
Một hàm băm (hay mã tx) là địa chỉ duy nhất của giao dịch bạn thực hiện trong một blockchain. Hầu hết hàm băm là sự kết hợp của các chữ số và chữ cái thườn...