Nền tảng giao dịch StormGain

Quy trình giao dịch diễn ra như thế nào và Tính năng Hệ số nhân là gì?
Nguyên tắc giao dịch cơ bản trong nền tảng StormGain như sau: kết quả của một giao dịch thay đổi tỷ lệ thuận với giá của tài sản cơ bản được sử dụng trong g...
Tôi chốt lời hoặc đặt giới hạn lỗ như thế nào?
Bạn có thể đặt mức chốt lời hoặc giới hạn lỗ (cắt lỗ). Khi đạt tới các tham số này, giao dịch của bạn sẽ được đóng tự động. Bạn có thể đặt các mức này tại...
Làm thế nào để liên lạc với bạn?
Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bắng những cách sau: - điện thoại +44-203-8686187 - email sup...